Tag: แบบบ้านโมเดิร์นยกพื้น

แบบบ้านโมเดิร์นยกพื้น

แบบบ้านโมเดิร์นยกพื้น พื้นที่โปร่ง โล่งสบาย

การสร้าง แบบบ้านโมเดิร์นยกพื้น เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถจะเอามาใช้ในการออกแบบเพื่อทำให้บ้านของเราสูงขึ้น และการที่บ้านถูกยกให้สูงขึ้น ก็มีประโยชน์ที่แฝงเอาไว้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การสร้างช่องทางให้ลมพัดผ่าน

Read More »

Recent Posts