Category: หน้าต่าง

หน้าต่างบ้าน

หน้าต่าง…ไอเท็มเปิดมุมมองรอบบ้านจากภายในสู่ภายนอก

หน้าต่าง ช่องเปิดบนผนัง ที่ทุกบ้านต้องมี เพื่อไว้รับแสงธรรมชาติ และเปิดรับลม ระบายอากาศภายในบ้าน ดังนั้นการเลือกประเภทของหน้าต่างให้สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบบ้านจึงเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สวยงามอีกด้วย

Read More »

Recent Posts