Category: รีโนเวทบ้านไม้

รีวิว รีโนเวทบ้านไม้เก่า ให้เป็นร้านกาแฟ

รีวิว รีโนเวทบ้านไม้เก่า ให้เป็นร้านกาแฟน่ารักๆ

ใครว่าบ้านไม้เก่าที่ใครบางคนอาจจะยังคงอยู่กันสมัยนี้จะกลายเป็นความทันสมัยแบบผสมผสานให้เกิดความน่ารักไม่ได้กัน อย่างที่วันนี้บทความของเราจะพาทุกท่านมาชมการ รีโนเวทบ้านไม้เก่า ให้กลายเป็นร้านกาแฟน่ารัก ๆ ในแบบที่คุณอาจจะไม่คิดว่ามันทำได้จริง อีดทั้งก็ยังเป็นไอเดียดี

Read More »
ไอเดีย รีโนเวทบ้านไม้ 2 ชั้น

ไอเดีย รีโนเวทบ้านไม้ 2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ เปลี่ยนบ้านแบบเดิม ให้ดูใหม่แปลกตา

สมัยก่อนบ้านปูนนั้นยังเป็นที่นิยมในส่วนน้อยค่ะ เพราะผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะสร้างบ้านไม้มากกว่า หรือไม่ก็เป็นบ้านไม้ครึ่งหนึ่งและบ้านปูนอีกครึ่งหนึ่ง แต่สมัยนี้บ้านปูนนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าการสร้างบ้านไม้ดังนั้นการ รีโนเวทบ้านไม้ 2 ชั้น

Read More »
รีโนเวทบ้านไม้

รีโนเวทบ้านไม้ ต้องเริ่มต้นยังไง

ไทยเรามักนิยมปลูกบ้านไม้กันอย่างมาก เนื่องด้วยอากาศที่ร้อนแทบทั้งปี บ้านไม้จะช่วยให้เย็นขึ้นได้บ้าง ยิ่งเป็นบ้านทรงไทย หลังคาจั่ว ยิ่งทำให้อากาศที่อยู่ในบ้านเย็นขึ้นและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่เหมือนบ้านที่ทำจากปูน

Read More »

Recent Posts