หน้าต่าง…ไอเท็มเปิดมุมมองรอบบ้านจากภายในสู่ภายนอก

หน้าต่าง ช่องเปิดบนผนัง ที่ทุกบ้านต้องมี เพื่อไว้รับแสงธรรมชาติ และเปิดรับลม ระบายอากาศภายในบ้าน ดังนั้นการเลือกประเภทของหน้าต่างให้สอดคล้องกับสไตล์การออกแบบบ้านจึงเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบสถาปัตยกรรมให้สวยงามอีกด้วย  

หน้าต่างบ้าน

วันนี้เรามาดูกันว่าประเภทหน้าต่างในปัจจุบัน มีรูปแบบอย่างไร เหมาะกับการใช้งานกับบ้านสไตล์ไหนกันบ้าง

1. หน้าต่างบานเปิด (Swing Window)

หน้าต่างบานเปิด คือ หน้าต่างที่เปิดในลักษณะผลักบานหน้าต่างออกด้านนอกตัวบ้าน และปิดโดยการดึงตัวบานหน้าต่างกลับมาเข้ากับวงกบ หน้าต่างบานเปิด จึงจำเป็นจะต้องมีมีอุปกรณ์สำคัญ คือ บานพับ ไว้ทำหน้าที่ยึดตัวบานหน้าต่างเข้ากับวงกบ

หน้าต่าง 1

บานพับที่ใช้กับหน้าต่างบานเปิดมี 2 แบบ ได้แก่ บานพับธรรมดา สามารถเปิดได้มากถึง 180 องศา แต่ต้องมีขอสับยึด เพื่อป้องกันไม่ให้บานประตูปิดทันที เมื่อมีลมตี ส่วนบานพับแบบวิทโก้ สามารถเปิดค้างได้หลายองศา โดยไม่ต้องใช้ขอสับยึด แต่มีตัวยึด  วิทโก้ ที่มีความฝืด ทำหน้าที่ยึดบานหน้าต่างทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างปิดเมื่อมีลมตี

หน้าต่างบานเปิด จะเปิดด้วยการผลัก สามารถเปิดได้เต็มที่ทุกบาน จึงเปิดรับลมและแสงแดดเข้าสู่อาคารได้อย่างเต็มที่ การใช้งานจึงต้องคำนึงถึงตำแหน่งของหน้าต่างบานเปิด ทั้งเรื่องความปลอดภัยเมื่อเปิดแล้วไม่ชนคน และเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่จะกระทบกับบริเวณอื่นๆ ดังนั้น หน้าต่างบานเปิดจึงมักใช้กับผนังที่ไม่มีคนเดินผ่าน หรือบริเวณชั้น 2 ของอาคาร

2. หน้าต่างบานกระทุ้ง (Awning Window)

หน้าต่างบานกระทุ้ง พัฒนามาจากหน้าต่างบานเปิด โดยย้ายบานพับไว้ด้านบน ดังนั้น บานพับจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของบานหน้าต่าง ซึ่งบานพับแบบวิทโก้ คือ บานพับยอดนิยมที่ใช้ยึดตัวหน้าต่างบานกระทุ้ง เนื่องจากมีความแข็งแรงต่อการรับน้ำหนักของบาน และมีความฝืดจึงสามารถเปิดค้างได้ตลอดเวลา

หน้าต่าง 2

หน้าต่างบานกระทุ้ง ที่นิยมใช้งานจะมีทั้งแบบบานเดี่ยว และบานคู่ มีวิธีการเปิดด้วยการผลักบานหน้าต่างออกไป และปิดด้วยการเอื้อมมือดึงบานหน้าต่างลง เพื่อปิดเข้ากับวงกบ หน้าต่างบานกระทุ้งส่วนใหญ่จะเปิดได้ 45 องศา ทำให้ลมเข้าภายในอาคารได้ไม่เต็มที่ แต่จึงเป็นข้อดีว่า หากฝนตก ฝนสาดตัวบานจะทำหน้าที่เป็นกันสาดให้กับหน้าต่าง และสามารถเปิดหน้าต่างชมวิวได้ในช่วงที่ฝนตกพรำๆ

3. หน้าต่างบานเฟี๊ยม (Accordian Window)

หน้าต่างบานเฟี้ยม คือ หน้าต่างที่ประกอบด้วยบานหน้าต่างหลายบานมาต่อกัน เปิดด้วยบานพับ ทำให้มีลักษณะการเปิด-ปิดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เปิดแบบทบสลับกันไว้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ทั้งสองด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบทิศทางการเปิด แต่หลังจากเปิดออกทั้งหมดจะได้ช่องเปิดบนผนังที่กว้างมาก สามารถรับลมเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างเต็มที่ 

หน้าต่าง 3

ด้วยวิธีการเปิดที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของหน้าต่างบานเฟี๊ยม จึงนิยมใช้หน้าต่างบานเฟี๊ยมสำหรับงานออกแบบที่เน้นทั้งความงามของหน้าบาน และฟังก์ชันการเปิดช่องหน้าต่างกว้าง เพื่อเปิดรับลม ระบายอากาศภายในบ้าน และเปิดมุมมองเห็นวิวมุมกว้างภายนอก

4. หน้าต่างบานเลื่อน (Sliding Window)

หน้าต่างบานเลื่อน เป็นหน้าต่างที่ได้รับความนิยมมากในยุคปัจจุบัน เพราะลักษณะหน้าต่างช่วยประหยัดพื้นที่ในการเปิดและปิด อีกทั้งยังสามารถรับลมได้อย่างเต็มที่ โดยลักษณะการใช้งานเปิดปิดด้วยการเลื่อนไปด้านข้าง เสมือนหน้าต่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของผนังห้อง มีทั้งแบบเลื่อนออกทิศทางเดียว และเลื่อนออกทั้งสองทิศทาง  

หน้าต่าง 4

หน้าต่างบานเลื่อน มีหลายแบบ ได้แก่ หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว สามารถเลื่อนบานหน้าต่างออกเพียงด้านเดียว หรือ หน้าต่างบานเลื่อนคู่ สามารถเลื่อนบานหน้าต่างออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จึงมีช่องเข้า-ออกที่กว้างกว่าหน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว และอีกแบบ คือ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ จะมีสองบาน ซึ่งทั้งสองบานสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวาสลับกัน ถูกกำหนดด้วยขนาดความสูงสำหรับเป็นช่องเปิดบนผนัง เพื่อรับลม รับแสงธรรมชาติ ให้ใช้งานตามฟังก์ชั่นของหน้าต่างแต่ละห้อง

5. หน้าต่างบานยก (Slide-hung Window)

หน้าต่าง 5

หน้าต่างบานยก เปิดโดยการยกทั้งบานขึ้นด้านบน จึงทำให้ได้ช่องเปิดบนผนังที่กว้างทั้งบาน สามารถรับลมและแสงแดดได้อย่างเต็มที่ แต่หน้าต่างบานยกต้องมีอุปกรณ์ล็อคที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถเปิดค้างไว้โดยไม่ตกลงมา ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ในพื้นที่จำกัด เนื่องจากไม่เสียพื้นที่สำหรับเก็บบานเหมือนหน้าต่างบานเลื่อน

6.หน้าต่างบานพลิก (Flip Window)

หน้าต่าง 6

หน้าต่างบานพลิก คือหน้าต่างที่มีจุดศูนย์กลางในการเปิดอยู่บริเวณกลางบานในลักษณะหมุน หรือ กลางวงกบหน้าต่าง สามารถเปิดโดยการผลักให้บานพลิกไปมา ทำให้ได้ช่องเปิดเต็มที่ ใช้กั้นระหว่างภายในกับภายนอก ทำความสะอาดได้สะดวก แต่อาจเปลืองพื้นที่ทั้งข้างในและข้างนอก

หน้าต่างบานพลิกนี้ มีทั้งแบบพลิกแนวนอน และ พลิกแนวตั้ง จึงง่ายต่อการรับฝุ่นตลอดเวลา และไม่สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้ ในทางกลับกันสามารถรับลมและแสงสว่างจากธรรมชาติได้ดี

7.หน้าต่างบานเกล็ด (Louver Window)

หน้าต่างบานเกล็ด เป็นประเภทของหน้าต่างบานเกล็ดกระจก หรือ วัสดุอื่น ฟังก์ชั่นหลักของบานเกล็ด คือ ใช้ระบายอากาศภายในห้อง โดยบานเกล็ดจะมีข้อจำกัดเรื่องความกว้างเพราะน้ำหนักของกระจก ถ้ายิ่งกว้างมาก น้ำหนักมาก อุปกรณ์ประกอบก็ยิ่งต้องหนาแน่นมาก แต่ข้อเสียของบานเกล็ดคือถอดง่าย ส่วนมากนิยมใช้กับห้องที่ต้องการให้มีการระบายอากาศและกลิ่น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น

8.หน้าต่างชัตเตอร์ (Shutter Window)

หน้าต่างชัตเตอร์ เป็นหน้าต่างที่ถูกพัฒนามาจากหน้าต่างบานเกล็ด แต่ใช้วัสดุที่ทันสมัยขึ้น เพิ่มความสวยงามมีดีไซน์ ส่วนใหญ่ใช้หน้าบานเป็นเกล็ดไม้  สามารถเปิดรับแสงสว่าง รับลม รับแสงแดด เมื่อแสงสาดส่องลงมาก่อให้เกิดเส้นสายที่สวยงาม ช่วยให้บ้านมีชีวิตชีวา พร้อมกับลมเย็นๆ และสมาชิกภายในบ้านสามารถชมวิวภายนอกได้ในขณะเดียวกัน

ด้วยขนาดของช่องเปิดบานเกล็ดที่แคบและองศาที่สามารถปรับขึ้นลงได้ของหน้าต่างชัตเตอร์ ทำให้ผู้ที่อยู่ภายนอกไม่สามารถมองเห็นภายใน ช่วยให้การอยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว เหมาะอย่างยิ่งกับไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการชมวิว รับลม แต่ยังคงต้องการความเป็นส่วนตัว

9.หน้าต่างบานปิด (Fix Window)

หน้าต่างบานปิด เป็นหน้าต่างที่มีไว้เพื่อรับแสงแดด หรือชมวิวด้านนอกเท่านั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแสงสว่างในบ้าน ประหยัดการเปิดไฟ และเหมาะกับบางจุดของบ้านที่เป็นจุดอับแสง ซึ่งไม่สามารถเปิดออกรับลมได้ มักจะใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย อย่างเช่น ห้องนอน ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรม ผนังตรงชานพักบันได เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่นิยมติดตั้งตามอาคารสำนักงาน

หน้าต่าง  นับว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญของบ้านที่ไม่เพียงแต่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ยังต้องคำนึงถึงสไตล์บ้านอีกด้วย เพราะหน้าต่างทำหน้าที่หลักในการถ่ายเทอากาศ เป็นช่องทางหมุนเวียนอากาศจากภายนอกสู่ภายใน เป็นช่องทางของแสงสว่างเข้าไปภายในบ้าน และหน้าต่างยังเป็นตัวสะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านด้วย ดังนั้นเมื่อสร้างบ้านเราจึงให้ความสำคัญกับหน้าต่าง หรือช่องเปิดในจำนวนที่เพียงพอ ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะจะทำให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทสะดวก อยู่สบาย

อ่านบทความ แบบ หน้าต่างกระจก 10 สไตล์ แต่งบ้านให้สวย 

แหล่งที่มาของรูป

https://www.tsksuphan.com/th/articles/262663-selection-of-sliding-windows-and-window-styles

https://www.pinterest.com.au

Credit : ที่พัก , เสริมสวย , สัตว์เลี้ยง , ต้นไม้ , แฟชั่นผู้หญิง , เครื่องสำอาง

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย

Recent Posts

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance